Cenovnik

B KATEGORIJA

 
TEORIJSKA OBUKA (30+10) 14.800,00 RSD
PRAKTIČNA OBUKA (40) 52.000,00 RSD
TEORIJSKI ISPIT 4.000,00 RSD
PRAKTIČNI ISPIT 4.000,00 RSD

Plaćanje je moguće izvršiti po delu obuke, na više mesečnih rata ili preko administrativne zabrane.